Általános szerződési feltételek


A HamaBolt (www.hamabolt.hu) webáruházat az e-Klikk Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy a Szolgáltató és a Vevő között elektronikus piacteret létesítsen. A HamaBolt online áruház a HAMA Kereskedelmi Kft. által forgalmazott termék teljes kínálatát áttekinthető, strukturált online felületen teszi elérhetővé. .

I. Általános tudnivalók


I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szállító által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

I.2. A HamaBoltban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb módon, így telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem kerül rögzítésre az online rendelési állományába.

I.3. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

I.4 Üzemeltető:
Cégnév: e-Klikk Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Varjú u. 6.
Cégjegyzékszám: 13-09-151227
Adószám: 23572661-2-13
Bankszámlaszám: (CIB Bank 10702332-66929286-51100005)

I.5. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy, a megrendelt termék(ek)kel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a e-Klikk Kereskedelmi Kft-nél írásban tehetik meg az címen.

II. Regisztráció


A regisztrációval kapcsolatban olvassa el a súgót! Kattintson ide!

III. Böngészés, keresési lehetőségek


A böngészési és keresési lehetőségekről olvassa el a súgót! Kattintson ide!

IV. A megrendelés


IV.1. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a gyártó hivatalos weboldalán, a www.hama.hu címen, illetve a termék mellé adott magyar nyelvű leírásból lehet részletesen megismerni.

IV.2. Az általános forgalmi adót tartalmazó vételár közvetlenül a kiválasztott áru mellett kerül feltüntetésre.

IV.3. HamaBolt oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

IV.4. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Ha a vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

IV.5. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket a vevőnek kell megtéríteni.

IV.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

V. Szállítási és fizetési feltételek


V.1. A vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:
 • Futárszolgálat: futárszolgálat segítségével az ország teljes területére teljesítjük megrendelőinktől érkezett vásárlási igényeket. A kiszállítás napközben 8-17 óra között történik.
  Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítőt hagy a központ telefonszámával, ahol egyeztetni lehet a kiszállítás későbbi időpontját. Egyeztetés hiányában a következő munkanapon a futár ismételten megpróbálkozik az áru kézbesítésével.
 • Személyes átvétel: a HamaBolt webáruházban megrendelt termékek igény esetén telefonon történt egyeztetést követően személyesen is átvehetők (1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4.), munkanapokon 10-15 óra között.

 • V.2. Az 50000 forint vásárlási értéket nem meghaladó rendelések esetében a kiszállítási árak a megrendelt tétel(ek) tömegének függvényében automatikusan kalkulálódnak. A szállítási költség a megrendelés feladása előtt, a megrendelési lista utolsó sorában tételesen ellenőrizhető.

  Kiszállítási díjak:
  tömeg szállítási díj
  0-2 kg 990 Ft
  2-5 kg 1290 Ft
  5-10 kg 1490 Ft
  10-20 kg 1590 Ft
  20 kg felett 1990 Ft

  V.3. A megrendelt áru ellenértékének megtérítése személyes átvétel esetén készpénzben, futárszolgálattal történő kiszállítás esetén utánvéttel vagy előreutalással történhet.

  V.4. A kiszállítási díjak módosítási jogát fenntartjuk, a már feladott megrendelések szállítási költségei utólagosan nem módosulnak.

  V.5. A bruttó 50000 forint vásárlási értéket meghaladó rendelések esetében az áru kiszállítása az ország egész területén térítésmentes, és utánvételi díj se kerül felszámolásra.

  V.6. Utánvéttel történő fizetés esetén a számla ellenértéke alapján kalkulált utánvételi díj kerül felszámításra az alábbi táblázatban szereplő értékek figyelembe vételével:

  Utánvételi díjak:
  Utánvét összege Díj
  2222 Ft alatt 400 Ft
  10 000 Ft-ig 200 Ft
  50 000 Ft-ig 400 Ft


  VI. Elállási jog


  VI.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

  A termék kiszállítását követően 8 munkanapban is megilleti a vevőt az elállási jog, amennyiben a terméket eredeti, sérülésmentes állapotában juttatja vissza az Szolgáltatóhoz. A termék árát a Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti. Ez esetben a szállítási költség Vevőt terheli.

  VI.2 Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az áru átvételének megtagadásából keletkezett szállítási költség megtérítése a Vevőt terheli.

  VI.3. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

  VI.4 A megrendeléssel kapcsolatos speciális kérés, esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az e-mail címen.

  VII. Garancia, szavatosság


  VII.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A HAMA termékek mellé általánosan 1 éves teljes körű magyar garanciát biztosítunk. Bizonyos termékcsoportok mellé hosszabb garanciát biztosít a gyártó. A kiterjesztett garancia időtartama az adott termék mellet kerül feltüntetésre.

  VII.2. A futárszolgálattal történő szállítás esetén a számlát és terméktől függően a garancialevelet a kiszállított csomag tartalmazza. A HamaBolton keresztül vásárolt termékek esetében a garancia a számla alapján érvényesíthető.

  VIII. Felelősség


  VIII.1. A HamaBoltban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

  VIII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a HamaBolthoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a HamaBolthoz történő kapcsolódásáért és a HamaBolt weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

  VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a HamaBolt akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elvész.

  IX. Adatvédelem


  IX.1. A HamaBolt ezúton tájékoztatja Vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a HamaBolt alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a HamaBolt által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

  X. Egyéb


  X.1. A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálhatóvá válik a web lapon.

  X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását és azt értesítés nélkül törölheti.

  X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.