Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató ("Adatvédelmi Tájékoztató") az e-Klikk Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Varjú u. 6., cégjegyzék száma: 13-09-151227, a továbbiakban: "HamaBolt") által üzemeltetett web áruház adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden "GDPR") összhangban.

A HamaBolt számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a HamaBolt a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékozatóval tájékoztatja az érintetteket a Hama termékek online értékesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben a web oldalon történt regisztráció során hozzájárul nevének (cég nevének), címének, telefonszámának, e-mail címének, kezeléséhez, a HamaBolt e személyes adatait kizárólag az Önnek küldött áruk eljuttatása érdekében fogja felhasználni. A megadott adatokat a legutolsó vásárlást követő 5 évig őrizzük meg, ezt követően az adatkezelés megszűnik.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő a e-Klikk Kereskedelmi Kft.
székhelye: 2040 Budaörs, Varjú u. 6.
cégjegyzék száma: 13-09-151227
telefonszám: +36 (30) 277 4056
e-mail cím: info[kukac]hamabolt.hu
weboldal: www.hamabolt.hu

3. Adatvédelmi felelős

Kasnya-Kovács László ügyvezető

4. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

5. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a megrendelő által online vásárolt árukat eljutassa a megrendelő részére.

6. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a HamaBolt a legutolsó megrendelést követő 5 évig tárolja, ezt követően az adatkezelés megszűnik.

8. Érintett jogai

Ön bármikor indokolás nélkül jogosult az adatai korlátozását kérni és az adatkezelési engedélyt visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:
i. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
ii. A HamaBolt által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
iii. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a HamaBolt-hoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A HamaBolt a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a HamaBolt jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek

Ha a HamaBolt a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.